سپتاژ

 

سپتاژ به لجن حاصل از سپتیک تانک ها، چاه فاضلاب یا سرویس‌های بهداشتی قابل حمل گفته می‌شود.

آلودگی این فاضلاب معادل ۲۰ الی ۴۰ برابر فاضلاب شهری است.

با توجه به معضل فاضلاب‌های شهری در شهرهای که مشکل دفع و از طریق چاه و یا بالا بودن سطح آب‌‎های زیرزمینی را دارند و بدلیل عدم وجود شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب‌های شهری و تصفیه خانه‌های فاضلاب، تخلیه فاضلاب توسط کامیون‌های حمل فاضلاب در محل‌های نامناسب به یکی از معضلات مهم زیست محیطی در این مناطق تبدیل شده است.

هدف نهایی تصفیه فاضلاب سپتاژها، حفاظت محیط ‌زیست است به نحوی که با اصول بهداشت عمومی و مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هماهنگ باشد و نیز برگشت این نعمت الهی به چرخه طبیعت است.

باتوجه به نسبت CODبه BOD5و وجود ترکیبات تجزیه ناپذیر در اینگونه از فاضلاب ها، تصفیه این فاضلاب به روش ترکیبی بیهوازی، هوازی و نهایتاً انعقاد شیمیایی صورت می‌گیرد و راندمان بالایی خواهد داشت. به همین منظور راه کارهای پیشنهادی بصورت فنی ارائه خواهد شد.

هدف

هدف از ارائه این پیشنهاد طراحی، ساخت و نصب سیستم جامع تصفیه فاضلاب سپتاژ شهری رسیدن به پارامترهای سازمان محیط زیست ایران و استفاده مجدد از آب تمیز خروجی جهت آبیاری فضای سبز می باشد.

ضرورت اجرای پروژه

با توجه به حجم بالای فاضلاب روزانه در مناطق مذکور و همچنین استفاده مجدد از آب خروجی و جلوگیری از ایجاد بوهای آزار دهنده و همچنین احترام و اجرای قوانین زیست محیطی، اجرای پروژه تصفیه خانه های سپتاژ از ضروریات انکار ناپذیر می‌باشد که این مجموعه با نیروهای متخصص، با تجربه بسیار بالا و تولید تمام تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور آماده طراحی و اجرإ پروژه‌های سپتاژ در تمام نقاط کشور می‌باشد.